Prace Sejmu nad projektem ustawy o podatku od usług finansowych

On April 9th, 2013, posted in: Aktualności by

| Tags:

Do I czytania w Sejmie został skierowany poselski projekt ustawy o podatku od usług finansowych. Projekt zakłada wprowadzenie podatku w szerszym zakresie niż pierwotne koncepcje podatku transakcyjnego lub projekt będący przedmiotem prac UE.

Głównym założeniem projektu  jest opodatkowanie nie tylko instytucji finansowych, ale również wykonywanych przez nie czynności z zakresu usług finansowych. Jak podkreślają projektodawcy szerokie opodatkowanie usług finansowych jest uzasadnione faktem, że czynności te są zwolnione z podatku od towarów i usług, a zatem mają uprzywilejowaną pozycję względem innych podmiotów, które od świadczonych usług odprowadzają należny podatek.

Podatek ma objąć zarówno czynności dokonywane na rynku kapitałowym, jak i mające za przedmiot instrumenty rynku pieniężnego (z wyłączeniem instrumentów płatniczych), jednostki lub udziały w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania oraz inne fundusze inwestycyjne i umowy dotyczące pochodnych instrumentów finansowych, w tym także usługi finansowe wykonywane przez zakłady ubezpieczeń.

Projekt zakłada opodatkowanie podatkiem od usług finansowych każdego podmiotu, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczy usługi finansowe, a w szczególności: firmę inwestycyjną, podmiot prowadzący rynek regulowany, bank i instytucję kredytową, krajowy zakład ubezpieczeń, zagraniczny zakład ubezpieczeń oraz oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny.

 

No Responses to “Prace Sejmu nad projektem ustawy o podatku od usług finansowych”

Leave a Reply