Wygrane sprawy

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług sportowych

Dla naszego klienta z branży sportowej uzyskaliśmy na mocy orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zmianę interpretacji indywidualnej w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności związanych z organizacją rozgrywek sportowych.

Syg.akt III SO/Wa 54/11

link do wyroku http://www.orzeczenia-nsa.pl/postanowienie/iii-so-wa-54-11,podatek_od_towarow_i_uslug,13f3dee.html

 

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na terenie Polski marynarzy oraz osób wykonujących pracę na jednostkach pływających

 Dla naszego klienta, osoby fizycznej która wykonuje pracę na statkach o różnych banderach pływających po wodach międzynarodowych uzyskaliśmy korzystną interpretację indywidualną rozstrzygającą kwestię zwolnienia z opodatkowania uzyskanych przez klienta dochodów zagranicznych na terenie Polski oraz zwolnienia w zakresie składania zeznań podatkowych w Polsce.

Syg.akt IPPB4/415-914/11-2/SP

link do interpretacji http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=303493&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=1

 

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT usług szkoleniowych

Dla naszego klienta z branży szkoleniowej, wykonującego jako podwykonawca usługi dla podmiotów współpracujących kontrahentami uzyskującymi środki z funduszy budżetowych i unijnych uzyskaliśmy precedensową interpretację indywidualną w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez klienta.

Syg.akt IPPP3/443-1102/11-2/SM

link do interpretacji http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=297883&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=1

 

Opodatkowanie przychodów rezydenta z Włoch z zamiany udziałów w polskiej spółce

Dla klienta, osoby fizycznej obywatela Włoskiego, uzyskaliśmy korzystną interpretację Ministra Finansów w zakresie opodatkowania zamiany udziałów z dopłatami polskiej spółki dokonywanego na terenie Polski w zamian za udziały innej polskiej spółki.

Syg. akt IPPB2/415-640/10-4/MK

link do interpretacji http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=258211&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=1

 

Zwolnienie z długu ( odłączenie od umowy kredytowej) przy sprzedaży nieruchomości a możliwość skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Z 2012r., poz. 361 ze zm.)

Dla klienta, który dokonał sprzedaży nieruchomości, gdzie płatność za transakcję obejmowało zwolnienie z długu, czyli przystąpienie nabywcy do umowy kredytowej w zamian za zbywającego nieruchomość

uzyskaliśmy precedensowy wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, który ma ogromy wpływ na całą niekorzystną dla podatników do tej pory linie interpretacyjną Ministra Finansów.

Syg.akt III Sa/Wa 1523/13

link do wyroku – oczekuje na publikacje