Moment odliczenia VAT z faktury zaliczkowej

On June 25th, 2010, posted in: Aktualności by

| Tags:

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku Sygn. akt I FSK 1079/09, jeżeli podatnik nie zapłaci zaliczki z fv zaliczkowej w trakcie dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego w VAT, nie traci prawa do jego rozliczenia.

Sąd uznał, że prawo do odliczenia podatku VAT z takiej faktury powstaje w miesiącu w którym faktycznie dokonano zapłaty. Bardzo korzystny wyrok dla podatników wskazujący, że orzecznictwo chroni zasadę neutralności podatku VAT.

No Responses to “Moment odliczenia VAT z faktury zaliczkowej”

Leave a Reply