NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie uznania w kosztach podatkowych wydatków związanych z reprezentacją

Niestety Naczelny Sąd Administracyjny odmówił wydania uchwały w sprawie zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na posiłki z klientami firmy. Zdaniem sądu każdą sprawę należy ocenić indywidualnie. Wczoraj siedmioosobowy skład NSA miał odpowiedzieć na pytanie – czy w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 23 w zw. z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) do kosztów reprezentacji należą koszty poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych jedynie wówczas, gdy nie noszą one cech “okazałości”, “wystawności” lub “wytworności”, a jednocześnie nie przekraczają wydatków zwyczajowo przyjętych w obecnych realiach życia gospodarczego.Sędziowie zdecydowali nie podejmować uchwały w sprawie, a tym samym nie rozstrzygnęli kwestii tzw. kosztów reprezentacji.

No Responses to “NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie uznania w kosztach podatkowych wydatków związanych z reprezentacją”

Leave a Reply