Orzeczenie WSA w sprawie potwierdzania faktur korygujących

On May 26th, 2010, posted in: Aktualności by

| Tags: , ,

Wreszcie polscy podatnicy doczekali się jasnego orzeczenia w sprawie potwierdzania faktur korygujących.

Wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej jest niezgodny z prawem wspólnotowym tak orzekł w swoim wyroku WSA w Warszawie z dnia 31 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2100/09 Przepisy Dyrektywy 2006/112/WE, w szczególności jej art. 73 oraz 90, nie przewidują warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia doręczenia faktury korygującej jego kontrahentowi w celu skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o wartość tego podatku wynikającą z faktury korygującej.

Niestety ze względu na brzmienie art. 29 ust. 4a ustawy o VAT gdzie wskazano iż warunkiem obniżenia przez sprzedawcę podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej jest posiadanie przez niego potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, powodowało sztywną postawę organów wobec ptwierdzeń na fakturach korycujących.

Przełomowy wyrok WSA z pewnością umożliwi podatnikom korzystanie z możliwości obniżania podatku należnego na warunkach wynikających z przepisów unijnych. Niestety mimo tak pozytywnego orzeczenia należy pamiętać, że zapadło ono w indywidualnej sprawie, dlatego dopóki przepisy ustwy o VAT w tym zakresie nie zostaną dostosowane do przepisów unijnych, podatnicy w trakcie kontroli muszą się liczyć z kwestionowaniem braku potwierdzenia przez krajowe organy skarbowe. Mamy jednak nadzieję, że takie wyroki spowodują wreszcie reakcję po stronie polskiego ustawodawcy i doprowadzą do zmiany w ustawie VAT.

No Responses to “Orzeczenie WSA w sprawie potwierdzania faktur korygujących”

Leave a Reply