Podatki Spółek komandytowych od 2014 roku prawdopodobnie bez zmian!

On October 10th, 2013, posted in: Aktualności by

| Tags: ,

Trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym, m.in. w zakresie objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych, która przekazała projekt do rozpatrzenia przez stałą podkomisję do spraw monitorowania systemu podatkowego.9 października 2013 r. podkomisja opowiedziała się za wykreśleniem z projektu nowelizacji propozycji dotyczącej objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów nie zgłosił sprzeciwu do tej propozycji. Przyjęcie nowelizacji w wersji proponowanej przez podkomisję oznaczałoby więc pozostawienie obecnego sposobu opodatkowania zysków uzyskiwanych z działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej.

No Responses to “Podatki Spółek komandytowych od 2014 roku prawdopodobnie bez zmian!”

Leave a Reply