Podwyższenie kapitału wkładem niepieniężnym podlega podatkowi PCC

Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 12 kwietnia 2013 r., II FSK 1643/11. Sąd określił, że w zakresie opodatkowania z tytułu podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych, do których zalicza się polska spółka z o. o. zastosowanie mają przepisy dyrektywy Rady 69/335/EWG z 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz. U. UE L 249, s. 25). Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c dyrektywy uznaje za podlegającą opodatkowaniu operację podwyższenia kapitału spółki kapitałowej niezależnie od sposobu tego podwyższenia, a zatem także w wyniku wniesienia wkładu przez osobę fizyczną. Jeżeli zatem nastąpiło podwyższenie kapitału Spółki poprzez wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej, to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od gromadzenia kapitału. Decydujące znaczenie należało jednak przyznać stwierdzeniu, że przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną nie może być uznane za spółkę kapitałową. A z uwagi na to, że obie strony nie są spółkami kapitałowymi, to nie zachodzi zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 dyrektywy.

No Responses to “Podwyższenie kapitału wkładem niepieniężnym podlega podatkowi PCC”

Leave a Reply