Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie w sprawie luki prawnej w ustawie o PIT

On June 13th, 2013, posted in: Aktualności by

| Tags: ,

Sędziowie Trybunału zwrócili się do Sejmu i Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii uzupełnienia art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) o inne – obok wymienionych w tym przepisie ustaw oraz przepisów wykonawczych – normatywne źródła prawa pracy, na podstawie których możliwe jest zasądzenie odszkodowania.Zdaniem Trybunału jest to luka prawna, którą należy uregulować. Podkreślono, że układy zbiorowe pracy oraz inne porozumienia pracownicze tak samo jak ustawa czy przepisy wykonawcze stanowią normatywne źródła pracy, określając zarówno obowiązki, jak i uprawnienia pracodawców i pracobiorców.

Postanowienie to ma ogromne znaczenie dla kwestii zwolnienia z opodatkowania należności na rzecz pracowników wypłacanych na podstawie regulaminów, układów i porozumień zawartych w ramach stosunku pracy.

No Responses to “Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie w sprawie luki prawnej w ustawie o PIT”

Leave a Reply