Upominki dla klientów

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup upominków dla klientów determinuje cel w jakim są one przekazywane. W koszty uzyskania przychodu można zaliczyć upominki dla klientów, których wręczenie ma na celu reklamę firmy.

W innym przypadku takie wydatki nie będą stawiły kosztów uzyskania przychodu, gdyż będą spełniały rolę reprezentacyjną. Taki pogląd często jest reprezentowany przez ograny skarbowe i został tez potwierdzony w wyroku NSA z dnia 2 lutego 2010 r. sygn. akt II FSK 1472/08 .

Sąd wskazał, iż drobne upominki które nie spełniały roli reklamowej ( brak logo) nie można kwalifikować w koszty uzyskania przychodu.

No Responses to “Upominki dla klientów”

Leave a Reply