Ważny wyrok NSA

On June 16th, 2010, posted in: Aktualności by

| Tags:

Wykluczenie możliwości odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy proporcja odliczenia określona na podstawie art. 90 u.p.t.u.1 jest mniejsza niż 2 punkty procentowe jest sprzeczne z prawem wspólnotowym – wyrok NSA z dnia 13 kwietnia 2010 r., sygn. akt I FSK 532/09.

To bardzo ważny wyrok, który oznacza iż pomimo ustalenia proporcji na poziomie niższym niż 2%, podatnicy będą uprawnieni do dokonania odliczenia z jej zastosowaniem. Konsekwencją stanowiska zajętego przez NSA będzie możliwość dokonania przez takich podatników korekty złożonych deklaracji i wykazania w nich kwot podatku naliczonego, których z uwagi na brzmienie art. 90 ust. 10 pkt 2 u.p.t.u. pierwotnie nie odliczyli.

W bieżących rozliczeniach będą oni uprawnieni do pominięcia regulacji ww. artykułu i wykazania podatku naliczonego także wówczas, gdy wysokość proporcji nie przekracza 2 punktów procentowych.

No Responses to “Ważny wyrok NSA”

Leave a Reply