WSA o podatku od nieruchomości

On June 24th, 2010, posted in: Aktualności by

| Tags: ,

W sytuacji, gdy organ wydaje decyzję wymiarową dotyczącą podatku od nieruchomości i adresuje ją tylko do jednego ze współwłaścicieli, dochodzi do ciężkiego naruszenia prawa.

Pominięcie pozostałych współwłaścicieli jako adresatów decyzji skutkuje stwierdzeniem jej nieważności – tak orzekł w swoim wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z dnia 25 marca 2010 r. (Sygn. I SA/Po 1352/08; I SA/Po 1350/08 ).

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż prawidłowe oznaczenie strony postępowania, jako element decyzji podatkowej wskazuje, kto jest adresatem decyzji, czyli podmiotem, o którego prawach i obowiązkach dany akt będzie rozstrzygał.

No Responses to “WSA o podatku od nieruchomości”

Leave a Reply