Amortyzacja znaku towarowego

On September 6th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: ,

Podatnik nie ma prawa amortyzować podatkowo znaku towarowego i korzystania z tego znaku, gdy ten znak nie został objęty ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (jedn. tekst Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Takie orzeczenie wydał NSA w dniu 25 sierpnia 2010r. Syg. II FSK 627/09.

No Responses to “Amortyzacja znaku towarowego”

Leave a Reply