Brak prawa do odliczenia podatku VAT niezasadnie wykazanego na fakturze

On January 4th, 2011, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

Zmieniony art. 88 ust. 3a ustawy o VAT wyłącza jednoznacznie prawo podatnika do odliczenia podatku VAT w przypadku faktur, w których została wykazana kwota podatku VAT, w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których zgodnie z przepisami tej kwoty nie wykazuje się.

Jeśli zatem podatek zostanie błędnie wykazany na fakturze dokumentującej sprzedaż np.usług doradczych, kiedy obowiązek rozliczenia podatku spoczywa na nabywcy, wówczas nabywca usługi nie będzie miał prawa do odliczenia wykazanego na fakturze podatku VAT.

Jeżeli jednak nabywca odliczy nienależnie wykazany podatek naliczony zaniży VAT należny i narazi się na sankcje karne.

No Responses to “Brak prawa do odliczenia podatku VAT niezasadnie wykazanego na fakturze”

Leave a Reply