Duplikat faktury może być odrębną podstawą do odliczenia VAT

WSA w Poznaniu w wyroku z 29 lipca 2010 r. (I SA/Po 368/10) orzekł, że gdy oryginał faktury wpłynie do firmy, ale zaginie przed uwzględnieniem go w deklaracji, to po otrzymaniu duplikatu nie uwzględnia się go w bieżącej deklaracji, lecz cofa się i koryguje deklarację za okres, w którym otrzymano zaginiony oryginał faktury.

Prawo do odliczenia nie może powstać po raz drugi. Ono powstaje tylko raz i to w momencie wpływu pierwotnej faktury VAT. Jeżeli więc wpływ oryginału faktury będzie gdzieś odnotowany, w celu odliczenia VAT nie należy się kierować terminem otrzymania duplikatu.

Należy bowiem przyjąć, że fakt późniejszego zaginięcia, przez co nie doszło do zewidencjonowania tego dokumentu w rejestrach zakupu i tym samym ujęcia go w deklaracji VAT z chwilą otrzymania, nie ma znaczenia dla terminu jego rozliczenia.

No Responses to “Duplikat faktury może być odrębną podstawą do odliczenia VAT”

Leave a Reply