Emisja obligacji bez PCC i VAT

On October 11th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

Jeżeli podmiot wyemituje obligacje i zostaną one nabyte przez jego kontrahenta, czynność ta nie będzie opodatkowana w zakresie podatku VAT, również podatek od czynności cywilnoprawnych nie wymienia emisji obligacji w katalogu czynności opodatkowanych.

Brak jest w takiej sytuacji przesłanek do uznania takiej transakcji, jako czynności zawarcia umowy pożyczki i pozostaje ona de facto poza opodatkowaniem w ww. zakresie.

No Responses to “Emisja obligacji bez PCC i VAT”

Leave a Reply