Jakie są obowiązki pracodawcy kierującego pracownika na studia?

On February 16th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: ,

Pracodawca decydujący się na skierowanie pracownika na studia wyższe musi być świadomy wiążących się z tą decyzją obowiązków zarówno po stronie pracodawcy, jak też dla pracownika.

Konsekwencje te wynikają z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (DzU nr 103, poz. 472 ze zm.)

Przede wszystkim pracownikowi, który podejmuje naukę w szkole na podstawie skierowania zakładu pracy, przysługuje urlop szkoleniowy i zwolnienia z części dnia pracy płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Korzystnym wydaje się również, aby pracodawca kierując pracownika na naukę zawarł umowę z której wynikałyby również obowiązki po stronie pracownika takie jak; kwota zwrotu kosztów nauki po rozwiązaniu ze strony lub winy pracownika umowy o pracę.

No Responses to “Jakie są obowiązki pracodawcy kierującego pracownika na studia?”

Leave a Reply