Kompensata należności może uniemożliwić szybszy zwrot VAT

On July 6th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

Art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT nie stawia ograniczeń co do formy zapłaty należności dopuszczalne jest zatem, że jedną z form zapłaty może być potrącenie, które zgodnie z treścią art. 498 Kodeksu cywilnego daje skutek w postaci wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości niższej z nich.

Potrącenie (kompensata) wzajemnych wierzytelności niewątpliwie stanowi zapłatę należności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyrok w Łodzi z dnia 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Łd 141/10 podkreślił, że powyższa zasada, w pewnych okolicznościach, doznaje ograniczenia o ile podatnik chce skorzystać z możliwości skrócenia terminu do zwrotu nadwyżki podatku.

W sytuacji bowiem określonej w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej , gdy płatność wynikająca z jednorazowej transakcji przekracza 15.000 EURO, to wówczas bezwzględnie należy dokonać tej zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.

Jeżeli zatem płatność wynikająca z jednorazowej transakcji przekracza 15.000 EURO, to bezwzględnie należy dokonać tej zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego. W pozostałych natomiast przypadkach, przy spełnieniu określonych warunków, potrącenie wzajemnych zobowiązań niewątpliwie stanowi zapłatę należności również na gruncie ustawy o VAT.

Oczywiście w tym przypadku nastąpi wygaśnięcie zobowiązania jednakże pozbawi to podatnika możliwości ubiegania się o dokonanie przez urząd skarbowy zwrotu różnicy podatku naliczonego nad podatkiem należnym w skróconym terminie, 25 dni – podsumował sąd.

No Responses to “Kompensata należności może uniemożliwić szybszy zwrot VAT”

Leave a Reply