Kontrakt menedżerski a umowa o zarządzanie spółką

Kontrakt menedżerski to nic innego jak umowa o zarządzanie spółką czy przedsiębiorstwem lub jego częścią . Daje on menedżerowi dużą swobodę decyzyjności, ale ponosi on pełną odpowiedzialność za podejmowane decyzje gospodarcze. Menedżera obowiązuje zakaz konkurencji i zachowanie poufności.

No Responses to “Kontrakt menedżerski a umowa o zarządzanie spółką”

Leave a Reply