Napiwki bez VAT

On December 6th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

Zgodnie z orzeczeniem NSA z 17 listopada 2010 r. (I FSK 1917/09) dobrowolna gratyfikacja przekazana bezgotówkowo w ramach płatności za usługę nie jest opodatkowana w zakresie podatku VAT.

Sąd orzekł, że nawet fakt iż taka gratyfikacja ( napiwek ) zostanie zewidencjonowana na kasie rejestrującej lub wykazana na fakturze nie powoduje jej opodatkowania VAT.

Niemniej , jak wynika z orzeczenia NSA, jeśli napiwki są doliczane obowiązkowo do rachunku, stanowią wynagrodzenie za usługę i w takiej sytuacji podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

No Responses to “Napiwki bez VAT”

Leave a Reply