Na rachunkach potwierdzających dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi nie trzeba będzie już zamieszczać własnoręcznego podpisu wystawcy i wyrazów “oryginał” albo “kopia”.

Taką zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 40, poz. 204). Przedmiotowe zmiany spowodują zatem, że na rachunkach obligatoryjne będzie umieszczanie tylko następujących danych: daty wystawienia i numeru kolejnego rachunku, określenia rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowej oraz ogólnej sumy należności wyrażonej liczbowo i słownie.

Rozporządzenie weszło w życie 11 marca 2011

No Responses to “Nie trzeba już podpisywać rachunków”

Leave a Reply