Nieodpłatne przekazanie materiałów promujących a VAT

On July 19th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

W większości interpretacji indywidualnych oraz orzecznictwa sadów administracyjnych ugruntowała się postawa, iż nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych winno być opodatkowane VAT.

W argumentacji podnoszono fakt, przekazania towarów z prawem do rozporządzania nimi jak właściciel ( opodatkowane VAT) oraz zdarzało się również kwalifikowanie przekazania jako usługi nieodpłatnej nie związanej z wykonywaną działalnością ( nieopodatkowane VAT).

Analizując interpretacje MF w tej sprawie oraz linię orzeczniczą można wysnuć wniosek, że sposobem na złagodzenie restrykcyjnego stanowiska organów podatkowych odnośnie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania towarów może być nadanie przekazaniu charakteru usługi, tak aby z prawnego punktu widzenia nie dochodziło do przeniesienia na odbiorcę prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

No Responses to “Nieodpłatne przekazanie materiałów promujących a VAT”

Leave a Reply