Nowe zasady ustalenia współczynnika sprzedaży

On January 5th, 2011, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

Zmienione przepisy wprowadzają możliwość odliczenia podatku VAT także przez podmioty, których udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2%. Dotychczasowy brak takiej możliwości był podnoszony przez sądy administracyjne jako sprzeczny z przepisami wspólnotowymi.

Natomiast podmioty, których obroty opodatkowane w obrotach ogółem przekraczają 98% oraz kwota podatku naliczonego wynikającego z zastosowania tej proporcji w skali roku jest mniejsza niż 500 zł, będą mogły uznać, że współczynnik struktury sprzedaży wynosi 100%.

W przypadku podatników prowadzących głównie działalność opodatkowaną VAT oznacza to konieczność kalkulacji współczynnika, celem weryfikacji, czy kwota podatku naliczonego niepodlegającego odliczeniu przy zastosowaniu tego współczynnika nie przekracza 500 zł.

Nawet jeśli współczynnik struktury sprzedaży będzie wynosił 99 %, natomiast kwota podatku naliczonego wynikająca z zastosowania tej proporcji przekroczy 500 zł, wówczas podatnik będzie zobowiązany do zastosowania tego współczynnika do wszystkich wydatków związanych zarówno z działalnością opodatkowaną dającą prawo do odliczenia jak i działalnością nie dającą tego prawa.

No Responses to “Nowe zasady ustalenia współczynnika sprzedaży”

Leave a Reply