Nowe zasady wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dziecko

On January 17th, 2011, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie rozliczający się wspólnie z uzyskiwanych przez siebie dochodów nie będą musieli oboje podpisywać się na składanym przez siebie zeznaniu podatkowym. Podpisanie zeznania podatkowego przez jednego z małżonków traktowane będzie na równi ze złożeniem przez tego małżonka oświadczenia, że został on upoważniony do podpisywania zeznania w imieniu obojga.

Zmodyfikowane brzmienie art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2010 r. Tak też, wystarczy, że zeznanie podatkowe składane za 2010 r. (do końca kwietnia 2011 r.) będzie podpisane tylko przez jednego małżonka.

O ile przepisy regulujące formalności związane ze wspólnym rozliczeniem małżonków zostały zliberalizowane, to zmiany w zakresie rozliczania osób samotnie wychowujących dzieci wydają się mieć charakter porządkujący.

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów art. 6 ust. 4 i 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci małoletnie, dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, dzieci do ukończenia 25 lat uczące się w szkołach wyższych, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskiwały dochodów, podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci.

No Responses to “Nowe zasady wspólnego rozliczania małżonków oraz osób samotnie wychowujących dziecko”

Leave a Reply