Obniżenie obrotu o rabat nie wymaga faktury korygującej

On July 9th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

Obniżenie obrotu o rabat nie wymaga faktury korygującej – Takie stanowisko zajął WSA w Krakowie w wyroku z dnia 21 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 173/10 .

Obniżenie obrotu o kwoty wynikające z udzielonych rabatów nie wymaga wystawienia faktury korygującej. Zdaniem WSA wymóg wystawienia takiej faktury jest bowiem sprzeczny z prawem wspólnotowym.

Powyższe orzeczenie umożliwia podatnikom dokumentowanie udzielonych rabatów dokumentami innymi niż faktura korygująca. Z uwagi jednak na dość odważne stanowisko zajęte przez Sąd należy z dużą ostrożnością podchodzić do zaprezentowanego poglądu, aż do potwierdzenia takiego stanowiska przez NSA (wyrok nie jest prawomocny).

No Responses to “Obniżenie obrotu o rabat nie wymaga faktury korygującej”

Leave a Reply