Od 1 stycznia 2011 r. bez obowiązku potwierdzenia odbioru faktur korygującej

Na mocy nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług uchwalonej przez Sejm RP w dniu 24 września br., o ile Senat nie wniesie do niej jakichś poprawek, przewiduje likwidację obowiązku uzyskiwania potwierdzeń odebrania faktury korygującej przez nabywcę, pod warunkiem że zmniejszeniu uległa jedynie podstawa opodatkowania.

W związku z tym podatnicy zyskają możliwość rozliczania w momencie wystawienia faktury korygującej czynności zwolnione z opodatkowania VAT, opodatkowane stawką 0% oraz opodatkowane VAT poza terytorium kraju.

No Responses to “Od 1 stycznia 2011 r. bez obowiązku potwierdzenia odbioru faktur korygującej”

Leave a Reply