Odsetki od pożyczek udziałowców w kosztach podatkowych

On December 7th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł ( SYGN. AKT III SA/Wa 2365/10), że do wartości zadłużenia spółki wobec udziałowca (akcjonariusza posiadającego co najmniej 25 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki), od którego spółka otrzymała pożyczkę, nie należy wliczać zobowiązań podatnika z tytułu dostawy towarów i usług, kredytu kupieckiego, instrumentów pochodnych i innych.

Dzięki nowemu podejściu sądu, podatnicy obliczając wartość zadłużenia spółki wobec kwalifikowanych udziałowców, będą brali pod uwagę jedynie zadłużenie wynikające z przepisów o cienkiej kapitalizacji, a nie całość zadłużenia wobec tych udziałowców. W związku z tym pożyczkobiorcy łatwiej zaliczą odsetki od pożyczek do kosztów podatkowych.

No Responses to “Odsetki od pożyczek udziałowców w kosztach podatkowych”

Leave a Reply