Odsetki winny być opodatkowywane w kraju odbiorcy odsetek

On August 24th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

Do odsetek od obligacji wypłacanych podmiotowi niemieckiemu należy stosować przepisy polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90). Zgodnie z art. 11 pkt 3 lit. e) umowy odsetki wypłacane w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym odbiorca odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wczorajszym wyroku Sygn.akt III SA/Wa 271/10.

Sąd nie zgodził się bowiem z interpretacją ministra finansów, zgodnie z którą ten przepis, nakazujący opodatkowanie odsetek tylko w państwie, w którym podatnik ma siedzibę, należy stosować wyłącznie w przypadku pożyczek, o których mowa w art. 720 kodeksu cywilnego.

Zdaniem WSA odsetki od obligacji Skarbu Państwa, które otrzymuje niemiecka instytucja, należy traktować jako powstające w związku z jakąkolwiek pożyczką udzieloną przez bank.

No Responses to “Odsetki winny być opodatkowywane w kraju odbiorcy odsetek”

Leave a Reply