Opodatkowanie pakietów medycznych wróci do rozpatrzenia przez NSA

Po niekorzystnej dla podatników uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów z dnia 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) oraz konieczności korygowania i opodatkowywania pakietów medycznych przez firmy, 5 października 2010roku sytuacja się nieco zmieniła.

W wyroku NSA (sygn. akt II FSK 541/09)wskazał na wątpliwości odnośnie wykładni przepisów dokonanej w orzeczeniu z 24 maja skierował sprawę do rozpoznania w składzie siedmioosobowym. Wspomniane wątpliwości powstały m. in. po ogłoszeniu przez NSA w dniu 16 września 2010 r. wyroku (sygn. akt I FSK 1989/08), w którym stwierdzono, że jeśli pracodawca płaci za abonament medyczny wynagrodzenie ryczałtowe (bez względu na to, czy dana osoba korzystała z usługi, czy nie), to świadczeń medycznych nie można przyporządkować do konkretnego pracownika, tym samym nie istnieją podstawy do ustalenia przychodu pracowniczego.

Obecnie wszyscy przedsiębiorcy wyczekują na kolejną uchwałę NSA w składzie siedmioosobowym, która może wreszcie wyklaruje kwestię opodatkowania pakietów medycznych.

No Responses to “Opodatkowanie pakietów medycznych wróci do rozpatrzenia przez NSA”

Leave a Reply