Opodatkowanie VAT przekazania nieodpłatnego od 01.01.2011r.

On November 15th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: ,

Od stycznia 2011r. ma wejść w życie nowelizacja ustawy VAT, która przewiduje między innymi zmianę brzmienia art. 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2, zgodnie z którymi wszelkie przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa bez wynagrodzenia (niezależnie czy są one realizowane na cele związane, czy niezwiązane z prowadzonym przedsiębiorstwem podatnika), podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zmiana ta spowoduje od nowego roku konieczność naliczania podatku VAT i wystawianie faktur wewnętrznych w każdej sytuacji nieodpłatnego przekazania towarów, gdy podatnik przy ich zakupie miał  prawo do odliczenia podatku naliczonego. Ważne w przedmiotowej sytuacji będzie już samo uprawnienie do odliczenia podatku naliczonego a nie fakt, czy podatnik zadecyduje czy z niego skorzysta bądź nie.

W wyniku nowelizacji przepisów w zakresie VAT będą podlegały opodatkowaniu również wszelkiego rodzaju przekazania nieodpłatne o charakterze marketingowym takie jak;  reklama, reprezentacja, sprzedaż premiowa, ale również przekazania na rzecz pracowników wynikające z przepisów prawa pracy (np. przekazanie napojów, posiłków profilaktycznych), o ile tylko podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT

No Responses to “Opodatkowanie VAT przekazania nieodpłatnego od 01.01.2011r.”

Leave a Reply