Orzeczenie WSA

On June 15th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , , ,

Wniesienie przez wspólnika do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności z tytułu oprocentowanej pożyczki nie stanowi dochodu. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje jedynie udziały – tak orzekł WSA w Lublinie z 19 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Lu 95/10, niepublikowany.

Ważne orzeczenie w kontekście kwalifikowania takich operacji jako generujących przychód do opodatkowania jak to miało miejsce w częstych interpretacjach indywidualnych ( Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27.10.2009 r. nr IPPB1/415-646/09-2/AM. )

No Responses to “Orzeczenie WSA”

Leave a Reply