PCC od ustanowienia użytkownika nieruchomości

W przeciwieństwie do umów najmu, dzierżawy czy użyczenia, które nie powoduję obowiązku w zakresie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych ustanowienie użytkownika nieruchomości taki obowiązek już kreuje.

No Responses to “PCC od ustanowienia użytkownika nieruchomości”

Leave a Reply