Podstawa opodatkowania VAT usług własnych finansowanych częściowo ze środków ZFŚS

On July 13th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: ,

W przypadku, gdy pracodawca samodzielnie świadczy usługi o charakterze socjalnym na rzecz pracowników (np. związane z wypoczynkiem) i koszty świadczenia tych usług pokrywane są w całości lub w części ze środków ZFŚS, są to usługi świadczone za wynagrodzeniem przez podatnika podatku od towarów i usług występującego w takim charakterze.

Podstawę opodatkowania takich usług stanowi suma odpłatności ponoszonej przez pracownika i wartości dofinansowania takiej usługi z ZFŚS.

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 18 lutego 2010 r., I SA/Wr 1770/09. Jest to bardzo istotne orzeczenie dla tych podatników, który prowadząc działalność gospodarczą jednocześnie wykonują usługi lub dostarczają towary na rzecz swoich pracowników finansowane częściowo lub w całości ze środków ZFŚS.

Sąd stwierdził mianowicie, iż środki zgromadzone na rachunku funduszu nie stanowią własności podatnika-pracodawcy. Podatnik-pracodawca otrzymuje w związku z wykonaniem określonego świadczenia określoną korzyść, będącą sumą odpłatności ponoszonej przez pracownika oraz kwoty dofinansowania ze środków ZFŚS.

Utrwalenie się jednak linii orzeczniczej zgodnej ze stanowiskiem przedstawionym przez WSA powoduje dla podatników duże ryzyko podatkowe.

No Responses to “Podstawa opodatkowania VAT usług własnych finansowanych częściowo ze środków ZFŚS”

Leave a Reply