Podwyższenie kapitału zakładowego nie może być kosztem

On September 8th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

Wydatki poniesione przez spółkę w postaci opłat notarialnych, kosztów sądowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz kosztów ewentualnych usług prawnych i doradczych nie mogły być uznane za koszty uzyskania przychodu, ponieważ były one bezpośrednio związane z otrzymaniem przychodu na podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.(Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 100/10).

Linia orzecznicza w tym temacie nie jest jednak jednolita , nawet w obrębie WSA, np. WSA we Wrocławiu w wyroku z 27 marca 2009 r. (I SA/Wr 1246/08)., nie widział żadnych przeciwwskazań do uznania takich wydatków jako kosztów uzyskania przychodu, wskazując iż mają one charakter ogólny i związane są z działalnością podatnika.

Niestety część sądów administracyjnych wydaje niekorzystne dla podatników orzeczenia, niekorzystne stanowisko znalazło również potwierdzenie w wyroku NSA z 26 lutego 2009 r. (sygn. II FSK 1753/07).

No Responses to “Podwyższenie kapitału zakładowego nie może być kosztem”

Leave a Reply