Prezenty świąteczne dla pracowników a podatek i ZUS

On December 3rd, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , , ,

Świąteczne prezenty mogą przybierać różne formy ( bony, słodycze, premie świąteczne) oraz mogą być finansowane ze środków obrotowych pracodawcy ( najczęściej w tych firmach , gdzie brak funduszu socjalnego) lub z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W zależności od formy prezentu i źródła jego finansowania inaczej będzie się przedstawiać obciążenie takiego prezentu składkami ZUS i podatkiem.

I tak, jeśli jesteśmy niedużą firmą- bez ZFŚS- i chcemy przekazać prezenty na rzecz pracowników musimy pamiętać, iż stanowi to przychód podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu. Wartość przekazanego prezentu pracodawca ma obowiązek doliczyć odpowiednio do wynagrodzenia podwładnego bądź zleceniobiorcy i wykazać na liście płac, opłacając należne z tego tytułu daniny publiczne.

Obowiązku i te rozciągają się na wszelkie prezenty świąteczne ( bony, paczki, premia pieniężna). Jeżeli firma posiada ZFŚS i prezenty finansuje z tego funduszu- sytuacja wygląda następująco; świadczenia pieniężne- są wolne od składek ZUS i podatku do kwoty 380 zł. rocznie na jednego pracownika. Wynika tak z § 2 ust. 1 pkt 19 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego oraz z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Jednak pracodawca powinien pamiętać przy przyznawaniu takich świadczeń o tzw. kryterium socjalnym, więc nie możemy dziaąłć na zasadzie wszystkim po równo.

Od wartości rzeczowych świadczeń, jakie zatrudniony otrzymał ze środków zfśs, nie uiszczamy w ogóle składek, a podatku dochodowego – do 380 zł na jednego pracownika rocznie.

Wręczone pracownikowi ze środków zfśs są zupełnie wolne od składek, ale w całości opodatkowane.

Warto pamiętać również, że od 1 sierpnia 2010 roku do osób wykonujących umowy-zlecenia stosujemy odpowiednio te same ulgi ubezpieczeniowe, które obowiązują zaangażowanych na podstawie umów o pracę. Finansowe świadczenia przekazane zleceniobiorcy ze środków zfśs nie podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 19 w związku z § 5 ust. 2 rozporządzenia składkowego).

No Responses to “Prezenty świąteczne dla pracowników a podatek i ZUS”

Leave a Reply