Problem z korekta podatku z abonamentów medycznych

Pracodawca nie może bez zgody pracownika pobrać z wynagrodzenia zaległego podatku od pakietów medycznych. Powołując się na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (sygn. II FPS 1/10), niektóre firmy chcą z bieżących wynagrodzeń pracowników potrącić niepobrany w poprzednich latach podatek od ufundowanych im abonamentów medycznych.

No Responses to “Problem z korekta podatku z abonamentów medycznych”

Leave a Reply