Rozwiązanie spółki cywilnej a korekta deklaracji VAT

W przypadku rozwiązania spółki cywilnej w świetle prawa traci ona byt prawny a zarazem przestaje być podatnikiem w zakresie VAT. W 2008r. znowelizowano ustawę VAT w tym zakresie zmieniając brzmienie art 14 ustawy o VAT.

Niemniej jednak nie doprowadzono do rozwiązania problemu w tej kwestii, przepis ten przyznaje jedynie byłym wspólnikom prawo do zwrotu różnicy podatku ale wykazanej w deklaracji składanej na dzień rozwiązania spółki. Jeśli po tym dniu wyjdą na jaw okoliczności uzasadniające korektę deklaracji, taka korekta teoretycznie nie jest możliwa.

W tej kwestii wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny, który orzekł w wyroku z 10 marca 2009 r. (sygn. P 80/08), że przyjęta w prawie podatkowym konstrukcja pozbawia spółkę cywilną (a właściwie jej wspólników) prawa do prawidłowego ustalenia, wykonania i wygaszenia nawiązanych stosunków prawnopodatkowych. Z tych względów TK uznał brak możliwości złożenia korekty deklaracji za niezgodny z Konstytucją RP.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż mimo braku uregulowania tego zagadnienia wprost w ustawie, wspólnik spółki cywilnej, po jej rozwiązaniu jest uprawniony do złożenia korekty deklaracji VAT.

No Responses to “Rozwiązanie spółki cywilnej a korekta deklaracji VAT”

Leave a Reply