Samochody z kratą

On July 5th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

W związku z korzystnym wyrokiem z 22 grudnia 2008 r. w sprawie Magoora w którym ETS orzekł, że RP nie miała prawa wprowadzać dalszych ograniczeń w tym zakresie od 1 maja 2004 , Polska wystąpiła o udzielenie jej derogacji zezwalającej na okresowe wprowadzenie szczególnego środka w postaci ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem niektórych pojazdów samochodowych oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Obecnie opublikowano już projekt decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie, na podstawie tego dokumentu Polska będzie miała możliwość wprowadzenia dodatkowego ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów.

KE w sposób bardzo ogólny określiła samochody co do których RP będzie mogła wprowadzić ograniczenia w zakresie odliczeń VAT, nasz kraj będzie musiał we własnym zakresie doprecyzować definicję tych pojazdów.

No Responses to “Samochody z kratą”

Leave a Reply