Szkolenia BHP dalej zwolnione z VAT

On January 18th, 2011, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , , ,

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT podlegają od 01 stycznia 2011 roku m.in. szkolenia zawodowego. Wątpliwości powstały w przypadku szkoleń bhp, gdyż  szkolenia kierowane do pracodawców, pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców nie ma wątpliwości są zwolnione z VAT jako szkolenia zawodowe.

Problem powstał w przypadku szkoleń dla pracowników niebędących np. służbą bhp, gdyż tego typu szkoleń nie można już uznać za zawodowe. Niemniej jednak Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż obowiązki przeprowadzani takich szkoleń wynika bezpośrednio z odrębnych przepisów ( Kodeks Pracy i Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)).Przez to spełniona jest więc inna przesłanka zwalniająca z VAT takie szkolenia.

No Responses to “Szkolenia BHP dalej zwolnione z VAT”

Leave a Reply