Ulga meldunkowa tylko w stosunku do nieruchomości

On September 28th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

Ministerstwo Finansów zajmuje jednoznaczne stanowisko w sprawie możliwości skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej z której podatnicy mogą korzystać przy zbyciu nieruchomości nabytych w 2007-2008 roku.

MF stoi na stanowisku, iż ulga ta ma zastosowanie jedynie do zbywanego budynku a nie całej nieruchomości, z zastosowanie tej ulgi nie można korzystać w stosunku do gruntu, udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu czy udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Linia orzecznicza sądów administracyjnych prezentuje takie samo niekorzystne stanowisko, powołując się na autonomiczność prawa podatkowego. W świetle prawa cywilnego prawa cywilnego podatnik sprzedaje nieruchomość gruntową wraz z budynkiem jako całość, natomiast z punktu widzenia prawa podatkowego czynność ta spowoduje powstanie obowiązku podatkowego jedynie w stosunku do gruntu.

No Responses to “Ulga meldunkowa tylko w stosunku do nieruchomości”

Leave a Reply