Umorzenie wierzytelności a koszty podatkowe firmy

On January 26th, 2011, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

Umorzoną wierzytelność, zaliczoną wcześniej do przychodów podatkowych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie uległa ona przedawnieniu. Zaliczeniu do kosztów podlega wartość netto tej wierzytelności. Stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 03.09.2010 r. nr IPPB1/415-601/10-2/AM.  Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych, które uprzednio na podstawie art. 14 zostały zarachowane jako przychody należne. Z powyższych przepisów wynika, że o możliwości zaliczenia umorzonych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów decydują dwa warunki, które muszą zostać spełnione łącznie, a mianowicie:

1. wierzytelność musi być wcześniej zarachowana jako przychód należny,
2. wierzytelność musi zostać umorzona.

Ponadto należy zastrzec, iż przedmiotowa wierzytelność w myśl z art. 23 ust 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może być przedawniona.

No Responses to “Umorzenie wierzytelności a koszty podatkowe firmy”

Leave a Reply