VAT naliczony jako koszt oraz przychód w podatku dochodowym

On October 18th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , ,

W każdym przypadku dokonania korekty deklaracji w podatku od towarów i usług, wskutek czego zwrócony zostanie podatek VAT, zaliczony uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, podatnik jest obowiązany ten zwrócony podatek zaliczyć do przychodów. Wyłącza to obowiązek wstecznej korekty deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny  w Gliwicach  w wyroku z dnia 27 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Gl 359/10

No Responses to “VAT naliczony jako koszt oraz przychód w podatku dochodowym”

Leave a Reply