Warunki zastosowania 0% stawki VAT przy WDT – uchwała składu siedmiu sędziów NSA

On November 19th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , , ,

W  uchwale z dnia 11 października 2010 r. sygn. akt I FPS 1/10 NSA opowiedział się za stanowiskiem korzystniejszym dla podatników.

Uznał, iż zasadniczym warunkiem zastosowania przez podatnika 0% stawki VAT przy WDT jest wykazanie przez niego, za pomocą dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3, ust. 11 jak też i innych dokumentów, iż towar faktycznie został wywieziony na terytorium innego państwa członkowskiego.

Powyższe stanowisko NSA zapewnia realizację zasady neutralności VAT dla podatników oraz wpisuje się w tym zakresie w linię orzeczniczą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Z wyroków ETS w sprawach C-409/04 Teleos oraz C-146/05 Albert Collee wynika bowiem, iż zastosowanie zwolnienia z VAT przy WDT (w Polsce 0% stawki podatku)  uzależnione jest przede wszystkim od faktycznego dostarczenia towaru do nabywcy w innym państwie członkowskim, a nie od rodzaju dokumentów, którymi dysponuje podatnik w celu potwierdzenia tej okoliczności.

No Responses to “Warunki zastosowania 0% stawki VAT przy WDT – uchwała składu siedmiu sędziów NSA”

Leave a Reply