Włochy wprowadziły regulacje dotyczące cen transferowych

On September 7th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: ,

Od 1 czerwca 2010 r. Włochy wprowadziły regulacje dotyczące sporządzania odrębnej dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi, do tej pory bark było takich obowiązków.

Zgodnie z nowymi przepisami, włoscy podatnicy, którzy realizują transakcje z podmiotami powiązanymi nie mają w dalszym ciągu obowiązku sporządzania i przedstawiania na żądanie organów podatkowych (w przypadku kontroli) odrębnej dokumentacji. Niemniej jednak wprowadzone regulacje określają spore korzyści wynikające z przygotowania i przedstawienia organom podatkowym dokumentacji dla transakcji z podmiotami powiązanymi.

Sporządzona dokumentacja w zasadzie eliminuje ryzyko kar finansowych, ponoszonych przez włoskich podatników w wyniku ewentualnego doszacowania dochodu przez organy podatkowe.

No Responses to “Włochy wprowadziły regulacje dotyczące cen transferowych”

Leave a Reply