Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie powoduje powstania przychodu

NSA w wyroku z dnia 22 września 2010 r. (sygn. II FSK 836/09) rozstrzygnął kwestie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej w zakresie opodatkowania.

Sąd w wyroku z dnia 22 września br. oddalił skargę organów podatkowych na wcześniejszy wyrok WSA  w Warszawie z 17 lutego 2009 r, który przyznał rację podatnikowi. Podkreślił, że wniesienie akcji do spółki komandytowej nie wiąże się z otrzymaniem czegokolwiek w zamian. Osoba wnosząca akcje wyzbywa się ich, ale nie otrzymuje zapłaty. Jedynie przekształca je we wkład, którym uczestniczy w spółce.   Wniesienie akcji do spółki osobowej nie jest odpłatnym zbyciem  Nie powstaje więc przychód. Opodatkowane jest tylko wniesienie wkładu do spółek kapitałowych. Nie można stosować analogii i rozciągać tej zasady na aporty do spółek osobowych.

No Responses to “Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie powoduje powstania przychodu”

Leave a Reply