Zakaz odliczania VAT dot. importu usług z rajów podatkowych – niezgodny z prawem unijnym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 30 września 2010 r. (sprawa C-395/09 Oasis East sp. z o.o.) orzekł, że przepis zakazujący odliczenia VAT z tytułu importu usług z raju podatkowego jest niezgodny z art. 6 szóstej dyrektywy Rady 77/388/ EWG, której treść została przyjęta przez art. 176 dyrektywy Rady 2006/112/WE.

Przepisy zakazują utrzymania w mocy przepisów krajowych mających zastosowanie w chwili wejścia szóstej dyrektywy 77/388 w danym państwie członkowskim, które w sposób ogólny wyłączają uprawnienia do odliczenia. Wyłączenia w prawie do odliczenia VAT muszą się odnosić do konkretnego rodzaju usług lub towarów, nie mogą mieć charakteru ogólnego.

Dodatkowo Trybunał stwierdził, że zakaz odliczania VAT w polskiej ustawie nie chroni przed oszustwami podatkowymi. W przypadku osób dokonujących oszustw podatkowych w celu unikania opodatkowania można odmówić prawa do odliczenia na podstawie przepisów ogólnych ustawy o VAT.

W dodatku państwo członkowskie może ograniczyć prawa do odliczenia, ale tylko wtedy, gdy uzyska zgodę Rady Europejskiej.

Zgodnie z ww. wyrokiem polskie przepisy powinny zostać dostosowane przepisów do prawa unijnego. Dla podatników, którym polskie regulacje uniemożliwiły odliczenie VAT od powyższych transakcji mogą, powołując się na wyrok trybunału, odzyskać nieodliczony VAT.

No Responses to “Zakaz odliczania VAT dot. importu usług z rajów podatkowych – niezgodny z prawem unijnym”

Leave a Reply