Zapłata odsetek przez gwaranta nie jest kosztem podatkowym

On May 17th, 2011, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: ,

Zapłata odsetek przez gwaranta nie jest zapłatą dokonaną przez podatnika w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o CIT, a w konsekwencji podatnik nie będzie mógł zakwalifikować odsetek zapłaconych przez gwaranta do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłacenia przez gwaranta. Takie stanowisko przedstawił WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 23 marca 2011 r., I SA/Gl 18/11.

Sąd wskazał jednocześnie, że rozliczenie podatnika z gwarantem będzie wynikało z innego stosunku zobowiązaniowego, a wydatek w postaci zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości odsetek zapłaconych przez gwaranta, winien być rozpatrywany w świetle ogólnych zasad kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów zawartych w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Jeżeli wydatek ten spełnia warunki, o jakim mowa w tym przepisie, czyli został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, zachowania lub zabezpieczenia przychodu, to może zostać uznany za koszt uzyskania przychodu

No Responses to “Zapłata odsetek przez gwaranta nie jest kosztem podatkowym”

Leave a Reply