Zaświadczenia z US bez przedstawiania dokumentów

Podatnik ma prawo zwrócić się do US o wydanie zaświadczenia, jeśli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej urząd skarbowy ma obowiązek wydać zaświadczenie i nie możne uzależniać wydania go od przedstawienia jakichkolwiek dokumentów ze strony podatnika. Jeżeli jednak US zwróci się z takim żądaniem winien wskazać podstawę prawną takiej prośby.

Warto także pamiętać, iż wydanie zaświadczenia przez organy skarbowe jest uzależnione od uiszczenia przez podatnika opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty powstaje w dniu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

No Responses to “Zaświadczenia z US bez przedstawiania dokumentów”

Leave a Reply