Zmiany od 2014 roku w składkach ZUS za członków rad nadzorczych i umowy zlecenia

On September 3rd, 2013, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags: , , ,

Członkowie rad nadzorczych trafią do katalogu podmiotów obowiązkowo podlegających ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym – wynika z projektu przedstawionego pod koniec ubiegłego tygodnia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Umowy zlecenia objęte zostaną z kolei zasadą kumulacji tytułów do ubezpieczenia. Nowe przepisy wejdą w życie być może już z początkiem 2014 r.
Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 23 sierpnia 2013 r.) o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Nowelizacja wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia jej w Dzienniku Ustaw.

No Responses to “Zmiany od 2014 roku w składkach ZUS za członków rad nadzorczych i umowy zlecenia”

Leave a Reply