Zmiany przy zawieszeniu działalności gospodarczej

On March 1st, 2011, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

15 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła projekt przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki dotyczący nowelizacji ustawy o działalności gospodarczej. Ułatwienia dla przedsiębiorców chcących podjąć lub zawiesić działalność gospodarczą oraz usprawnienie funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) są przedmiotem nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z propozycjami MG, właściciel firmy wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych będzie mógł teraz zawiesić działalność w jednej z tych form. Zjawisko to dotyczy głównie osób fizycznych, które wykonują dwie lub więcej działalności np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej i w ramach spółki cywilnej. Na podstawie obecnych przepisów nie mogą one zawiesić jednej formy działalności i jednocześnie utrzymać pozostałych (np. pozostać wspólnikami spółki cywilnej). W efekcie przedsiębiorca zmuszony jest zlikwidować drugą działalność, lub zawiesić wszystkie prowadzone.

Nowe regulacje umożliwią firmom także zawieszanie wykonywania działalności gospodarczej na określoną liczbę dni, miesięcy albo miesięcy i dni. Projekt ustawy określa minimalny okres zawieszenia na 30 dni.
Ponadto dzięki nowelizacji ustawy przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia poprawnego wniosku o wpis do CEIDG, lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis do CEIDG będzie oznaczać, że wszystkie dane zawarte we wniosku zostały pozytywnie zweryfikowane w odpowiednich rejestrach. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) zostanie uruchomiona 1 lipca 2011 r.

Dodatkowo, przedsiębiorca we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej będzie mógł określić późniejszy termin rozpoczęcia działalności niż data złożenia poprawnego wniosku. Będzie miał też możliwość wyboru – w przypadku składania wniosku w formie papierowej – czy wniosek o wpis do CEIDG złożyć w urzędzie gminy, czy w urzędzie skarbowym.

No Responses to “Zmiany przy zawieszeniu działalności gospodarczej”

Leave a Reply