Zwolnienie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych z CIT

On August 12th, 2010, posted in: Bezpłatne porady by

| Tags:

10 sierpnia Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustaw podatku dochodowym od osób prawnych (updop) i od osób fizycznych (updof), zmiana przepisów ma na celu dostosować polskie regulacje do prawa wspólnotowego,

W przypadku CIT zmiana wprowadzi zwolnienia podmiotowe dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Rozszerzone, na podmioty z siedzibą w państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego innym niż państwo UE, miałoby być także zwolnienie dotyczące odsetek i należności licencyjnych.

Natomiast w ustawie o PIT ma się pojawić zwolnienie podatkowe dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną uczestniczącego w transakcji wymiany udziałów, zdefiniowane zostanie pojęcie pracowniczego programu emerytalnego.

W części dotyczącej zasad opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatników podatków dochodowych z tytułu udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi projektowana ustawa będzie regulowała m.in. skutki wnoszenia wkładów niepieniężnych do tych spółek, zasady ustalania ich wartości początkowej oraz podatkowe skutki likwidacji takich spółek lub wystąpienia z nich wspólnika” – Komunikat CIR.

Planowane zmiany utrzymują zasadę, iż spółki osobowe prawa handlowego oraz spółki cywilne nie są podatnikami podatku dochodowego, podatnikami są wspólnicy tych spółek.

No Responses to “Zwolnienie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych z CIT”

Leave a Reply